Tarieven en vrijstellingen Successiewet 2019 - Erfrechtplanning NL

Tarieven en vrijstellingen Successiewet 2019

Gepubliceerd: 09-01-2019
De vrijstellingen en tarieven voor schenk- en erfbelasting worden jaarlijks aangepast. Er wordt dan een nieuw tarief bepaald op basis van een inflatiecorrectie. De hoogte van de belasting die u/uw nabestaande betaalt, is uiteindelijk afhankelijk van het te erven bedrag en de relatie tot de overledene.

Hoeveel erfbelasting betaalt u?


De vrijstellingen en tarieven voor schenk- en erfbelasting worden jaarlijks aangepast. Er wordt dan een nieuw tarief bepaald op basis van een inflatiecorrectie. De hoogte van de belasting die u/uw nabestaande betaalt is uiteindelijk afhankelijk van het te erven bedrag en de relatie tot de overledene. Tot een erfenis van € 124.727 betalen kinderen en partners in 2019 bijvoorbeeld 10% en kleinkinderen 18% aan erfbelasting.

Let op: over het eerste deel van de erfenis hoeven uw nabestaanden echter geen belasting te betalen. Dit heet een vrijstelling. Hoeveel dit is voor de erfbelasting en schenkbelasting ziet u in onderstaande tabellen.

Besparen door vrijstellingen te benutten


Door de juiste vrijstellingen te benutten – bijvoorbeeld door uw kleinkinderen in uw testament op te nemen – kunt u mogelijk aanzienlijk besparen op erfbelasting. Om welke bedragen dit gaat, ziet u in onderstaande tabellen.


Vrijstellingen schenkbelasting 2019


Vrijstelling van ondernemersvermogen tot € 1.084.851,- (artikel 35b lid 1 SW)

Bent u tussen de 18 en 40 jaar oud, dan mag iemand (ouders, familielid of geheel iemand anders) u eenmalig belastingvrij een hoger bedrag schenken van € 102.010,-. De ontvanger moet de schenking dan wel gebruiken voor de aankoop of de verbouwing van een eigen woning. Ook mag de eigenwoningschuld of een restschuld van een verkochte eigen woning ermee worden afgelost. Deze eenmalig verhoogde vrijstelling geldt ook als in plaats van een bedrag een eigen woning wordt geschonken. De schenking mag ook worden verkregen van een ander familielid of van een derde. De ontvanger moet wel tussen de 18 en 40 jaar te zijn.

Deze vrijstelling kan onder voorwaarden gespreid over 3 opeenvolgende jaren benut worden. De geschonken bedragen moeten uiterlijk in het 2e kalenderjaar na het kalenderjaar waarin de 1e schenking is gedaan worden aangewend voor de eigen woning. De termijn voor het opleggen van de aanslag is met 2 jaar verlengd en vastgesteld op 5 jaar.

Heeft u vragen over welke tarieven dit jaar voor u van toepassing zijn? Maak een afspraak voor een vrijblijvend adviesgesprek bij u thuis.


  • blog

Tags